Eğitimde Ayrımcılığın İzlenmesi

Türkiye’de Formel Eğitim Sisteminde Ayrımcılığın İzlenmesi için Sivil Toplumun Mobilize Edilmesi Projesi

Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ile Tarih Vakfı,  Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle “Türkiye’de Formel  Eğitim Sisteminde Ayrımcılığın İzlenmesi için Sivil Toplumun Mobilize Edilmesi” adlı projeyi  1 Mart 2014’te  yürütmeye başlamıştır.  Uygulaması 18 ay sürecek olan proje,  konuyla ilgili sivil toplum örgütleri, azınlık grupları, aktivistler ve üniversiteleri kapsayan bir ağ oluşturma, eğitimde ayrımcılıkla ilgili araştırma/izleme/ raporlama, ilgili siyasi ve karar vericilere yönelik savunu yapma vb aktiviteleri içermektedir.

Yürütülmesine 1 Mart'ta başlanan projenin temel amacı Türkiye’de yaşayan etnik, dinsel ve dilsel azınlıkların uluslararası standartlara göre korunan eğitim haklarının eşitlik temelinde güvenceye alınması ve bu toplulukların eğitim sisteminde maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele edilmesidir.

Proje ayrıca sivil toplum örgütlerinin eğitim sisteminde ayrımcılığın izlenmesinde donanımlarının güçlendirilmesini ve bu konuda yerel ve uluslararası düzeyde savunu yapma kapasitelerinin artırılmasını hedeflemektedir.

Proje kapsamında İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da  eğitimde ayrımcıığı izlemede yer alacak olan sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştaylar düzenlendi. 

14 Haziran 2014 İstanbul çalıştayında ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla izleme yapılacak olan ayrımcılık türleri belirlendi. Ardından eğitimde ayrımcılığı izlemeye dair deneyimler paylaşılıp izlemede uygulanabilir yöntemler tartışıldı.