DKIH 2

Ders Kitaplarında İnsan Hakları II

‘Ders Kitaplarında İnsan Hakları II’ projesi, 2002–2004 yılları arasında Tarih Vakfı tarafından yürütülen ‘Ders Kitaplarında İnsan Hakları’ projesinin devamı niteliğindedir. İlki, Türkiye Bilimler Akademisi şemsiyesi altında Tarih Vakfı koordinatörlüğü ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı işbirliğinde, Avrupa Birliği ve Açık Toplum Enstitüsü’nün mali desteğiyle gerçekleştirilen ‘Ders Kitaplarında İnsan Hakları’ projesi yeni dönemde yine Tarih Vakfı tarafından Türkiye İnsan Hakları Vakfı ortaklığında, Avrupa Birliği ve Finlandiya Büyükelçiliği’nin mali desteğiyle yürütülmektedir. İlk proje farklılıklara, çeşitli inanç, kültür ve kimliklere saygı duyan, barışsever, yaratıcı kuşaklar yetiştirebilmek için ders kitaplarının ve müfredatın iyileştirilmesi gereğinden yola çıkmış ve bu kapsamda ilk ve orta öğretimde okutulmakta olan 190 ders kitabı, insan hakları ve demokrasi kültürünün ana ölçütleri çerçevesinde biçim, içerik ve pedagojik yöntemler açısından incelenmişti. Yaklaşık 300 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen bu inceleme sonucunda tüm ders kitaplarında, insan hakları açısından dört bin farklı sorun saptanmıştı.

Devam niteliğindeki ikinci proje çalışmasında, son yıllarda yapılan müfredat değişikliklerine göre yenilenmiş okul kitapları, yine öğretmen ve veliler ile lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan geniş bir gönüllü katılımıyla yeniden kapsamlı ve sistematik bir biçimde incelenmiştir. Böylece, ilk incelemenin yapıldığı dönemden bugüne kaydedilen gelişmeler ve devam eden sorunların tespit edilip ortaya konması amaçlanmıştır. Bu şekilde proje eğitim alanında devam eden iyileştirme çalışmalarının sürekliliğine katkıda bulunurken, aynı zamanda sürekli bir izleme ve raporlama işlevi de görmektedir. Geniş gönüllü katılımıyla incelenen ders kitaplarının içerik analizleri konunun uzmanları tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirme raporları kitap olarak yayımlanacaktır. Proje sonuçları ilgili tüm taraflarla paylaşılarak insan hakları ölçütleri açısından ders kitaplarındaki iyileşmeler ve devam eden sorunların giderilmesi konusunda kamuoyunda yeni bir tartışma ortamı yaratılması hedeflenmekte ve sürdürülebilir bir izleme ve denetim mekanizmasının toplumsal aktörler tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır.

Ağustos 2007’de başlayan ve 18 ay sürecek proje İstanbul ve Ankara’da uygulanmaktadır. Proje süresince, öğretmen ve öğrencilerin ders kitapları ve insan haklarını nasıl algıladıkları ve değerlendirdiklerini ölçmeyi amaçlayan bir anket çalışması Türkiye genelindeki okullarda uygulanacak,  ders kitabı yazarlarına yönelik iki panel ile konunun uluslararası boyutunun tartışılacağı bir sempozyum da düzenlenecektir.

Proje hakkında detaylar için tıklayınız.