DKIH 1

Ders Kitaplarında İnsan Hakları I

Türkiye Bilimler Akademisi şemsiyesi altında Tarih Vakfı koordinatörlüğü ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı işbirliğinde, Avrupa Birliği ve Açık Toplum Enstitüsü’nün mali desteğiyle yürütülen Ders Kitaplarında İnsan Hakları projesi , farklılıklara, çeşitli inanç, kültür ve kimliklere saygı duyan, barışsever, yaratıcı kuşaklar yetiştirebilmek, yurttaşlık bilincini insan hakları bilinci ile tamamlamak için ders kitaplarının ve müfredatın iyileştirilmesi doğrultusunda bir adım atma gereğinden yola çıkmıştır.

Proje, öncelikle ders kitapları ve müfredat ile ilişkili tüm aktörlerin (karar vericiler, öğretmen, ders kitabı hazırlayan yazarlar, redaktörler, yayın evleri, öğrenciler, veliler, sivil toplum kuruluşları ve basın) ilgisini, bu önemli konuya çekmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca ders kitaplarının, insan hakları ve demokrasi kültürünün ana kriterleri çerçevesinde biçim, içerik ve pedagojik yöntemler açısından var olan durumunu saptamak, var olandan yola çıkarak olması gerekene ulaşmak konusunda uygulanabilir somut öneriler geliştirmek de, projenin amaçları arasındadır.

Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi  farklılıklara, çeşitli inanç, kültür ve kimliklere saygı duyan, barışsever, yaratıcı kuşaklar yetiştirebilmek için ders kitaplarının ve müfredatın iyileştirilmesi gereğinden yola çıkmış ve bu kapsamda ilk ve orta öğretimde okutulmakta olan 190 ders kitabı, insan hakları ve demokrasi kültürünün ana ölçütleri çerçevesinde biçim, içerik ve pedagojik yöntemler açısından incelenmişti. Yaklaşık 300 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen bu inceleme sonucunda tüm ders kitaplarında, insan hakları açısından dört bin farklı sorun saptanmıştı.

Proje hakkında detaylar için tıklayınız.