DKIH 2 Tarama Sonuçları

İnsan hakları açısından niteliksel analizi yapılacak ders kitaplarının seçiminde ilk ve ortaöğretim zorunlu derslerine ait kitaplara öncelik verildi. Her dersten, biri Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları’na ait olmak üzere, en az iki yayınevine ait ders kitabının incelenmesine çalışıldı.

Her bir kitabın iki gönüllü analist tarafından incelenmesine özen gösterildi. Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileriyle öğretmen ve velilerden oluşan seksen kişilik gönüllü grubu, yaklaşık yirmi kişilik daha küçük gruplar halinde iki gün süren eğitim atölyelerine katıldılar. Temel insan hakları kavramları çerçevesinde, kitap analizinde kullanılacak ölçütler konusunda verilen bu interaktif eğitimin ardından analiz süreci başladı.

Ders kitabı analizi 4 Kasım 2007’de başlayıp 31 Mart 2008’de sona erdi. Beş ay süren bu dönemde proje gönüllüleriyle, gönüllüler tarafından hazırlanan raporları inceleyerek, nihai rapor olarak değerlendirilebilecek makaleleri yazacak yazarlar, belli aralıklarla yapılan ve koordinasyon toplantısı olarak adlandırılan toplantılarla bir araya geldiler. Bu toplantılarda, kitap analizleri sırasında yaşanan sorunlar tartışılıp çözümler üretildi. Ayrıca, bir e-grup oluşturularak benzer tartışmalar e-grup üzerinden de sürdürüldü.

Gönüllüler tarafından hazırlanan ham raporlar ders ve ölçütler bazında tasniflenerek makale yazarlarına Nisan ayı içerisinde gönderildi.