Ders Kitaplarında İnsan Hakları 3 Tarama Sonuçları

Proje kapsamında, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulan toplam 245 ders kitabı ile öğretmen-öğrenci kılavuz kitabı 25 kişilik bir grup tarafından tarandı. Proje eğitim koordinatörü ve iki proje asistanı kolaylaştırıcılığında ders kitabı taramalarını, SEÇBİR’in ilk ve orta öğretim öğretmenleri için düzenlediği seminerlere ve ders kitabı incelemeleri üzerine atölye çalışmalarına katılan sosyal bilimciler yaptı. Tarih Vakfı’nın Ders Kitaplarında İnsan Hakları I ve II projelerinden farklı olarak, bu projede ders kitaplarını inceleyenler yalnızca ihlalleri değil aynı zamanda iyi örnekleri de tespit ettiler. Tarih Vakfı ve SEÇBİR tarafından koordineli olarak yürütülen ders kitaplarını tarama çalışmasında DKIH1 ve DKIH2 projelerinde kullanılan Niteliksel Tarama Ölçütleri geliştirilerek kullanıldı. Taramada elde edilen bulgular, Kenan Çayır tarafından önceki projelerin bulgularıyla da analiz edilerek raporlandı. Türkçe ve İngilizce olarak yayıma hazırlanan rapor, basılarak ilgili ulusal ve uluslararası resmi ve sivil kurumlarla paylaşıldı. Niteliksel Tarama Ölçütleri, Türkçe ve İngilizce raporlara aşağıdaki Dokümanlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.